ЗАЯВКА

ВСИЧКИ ДАННИ СЕ ПОПЪЛВАТ НА ЛАТИНИЦА!!!

 

С настоящето заявяваме нашето участие по програма:.....................................................

……………………....................................................................................................................

от ……..….. до ……..….. 2014 г.

Трите имена по задграничен паспорт/лична карта, ЕГН, № на лична карта/паспорт, дата на издаване, дата на валидност и мобилен телефон за контакт.

 

1. .....................................................................................................................................ЕГН................................

 

№..........................................изд. на: ...........................важи до: ...........................моб. тел. ..............................

 

2. .................................................................................................................................... ЕГН................................

 

№..........................................изд. на: ...........................важи до: .......................... моб. тел. ..............................

 

3. .................................................................................................................................... ЕГН................................

 

№..........................................изд. на: ...........................важи до: .......................... моб. тел. ..............................

 

4. .................................................................................................................................... ЕГН................................

 

№..........................................изд. на: ...........................важи до: .......................... моб. тел. ..............................

 

ЗА ФАКТУРИ ЗА ФИРМИ

Фирма:............................................................ №ДДС................................... Булстат ...................................

 

Адрес:………………………….............................................................................................................................

 

Дейност..................................................................................................................................................................

 

Тел.:............................................ Факс:.......................................... е-mail:......................................................

 

МОЛ:............................................................................................... Подпис:......................................................

 

Начин на плащане:       в брой 

 

с платежно нареждане   /моля подчертайте/

 

НАСТОЯЩАТА ЗАЯВКА ИМА ФУНКЦИИ НА ДОГОВОР

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКАТА И ИЗПРАТЕТЕ НА ФАКС ИЛИ E-MAIL   СЛЕД КОЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ И ПРОФОРМА ФАКТУРА ЗА ПЛАЩАНЕ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ - изтеглете ТУК